Klub Pražských Patriotů

Klub Pražských Patriotů
Prague Patriot Club

Since 1969


Členem klubu se mohou stát pražští rodáci, žijící a podnikající v Praze a nebo lidé, kteří Prahu mají rádi a aktivně se k ní hlásí. Našimi členy jsou lidé, kteří ve svém oboru objektivně něčeho dosáhli a mají svému okolí co říct.. Členství vzniká na doporučení člena a schválení Výkonným výborem. Od roku 2008 se pravidelně scházíme každou první středu v měsíci v restauraci U Hrocha na Malé Straně.

Member of the club could be anyone who was born in Prague, lives in Prague and/or has its business in Prague. Great passion for this unique city is considered as adequate prerequisite as well. By invitation only. Since 2008, we meet every first Wednesday of a months in restaurant "U Hrocha" in Prague 1, Malá Strana.Zakladatel / Chairman
Ing. Lukáš Melichar

Adresa o.s.:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 602 691 196